Home Properties ริเวียร่ากรุ๊ป จัดงานสัมมนาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ริเวียร่ากรุ๊ป จัดงานสัมมนาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ริเวียร่ากรุ๊ป จัดงานสัมมนาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และปลุกแรงบันดาลใจในขาย ให้ความรู้ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และการสร้างแรงบันดาลใจในการลงมือทำ และเป็นตัวแทนอสังหาฯ ในพัทยา ที่มีความรู้มากยิ่งขึ้น

พัทยา-(11 พ.ค. 58) เมื่อเวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงาน ทาง ริเวียร่ากรุ๊ป ได้มีการจัดงานสัมมนาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และปลุกแรงบันดาลใจในการขาย โดยมี นายภาสกร ไวยวรรณะ และนายขวัญชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย วิทยากร Maximum trainer บริษัทเทรนนิ่ง ที่เติบโตที่สุดในประเทศไทย มาให้ความรู้แก่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในพัทยาและพนักงานริเวียร่ากรุ๊ป

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ทางริเวียร่ากรุ๊ป ได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพัทยาให้กับตัวแทนอสังหาฯ และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้ประกอบการในวงการอสังหาฯ ในเมืองพัทยา และกระตุ้นในผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นความสำคัญในการลงมือทำ

ซึ่งบรรยากาศในงานสัมมนาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของเหล่าตัวแทนที่เข้าร่วมสัมมนา และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานทั้งด้านกระบวนการขาย ความรู้ทางการตลาด การสร้างแรงจูงใจและความมั่นใจในการขาย การแก้ปัญหาในการขาย ตลอดจนการมีทัศนคติที่ดีต่องานขาย สามารถปลุกพลังที่มีอยู่ในตัวของพนักงานขายให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้น จึงได้จัดอบรมหลักสูตร เหมือนการ ปลุกยักษ์ พัฒนาศักยภาพในตัวคุณ แบบก้าวกระโดด โดยนักสร้างแรงบันดาลทั้งสองท่าน แล้วคุณจะสำเร็จอย่างรวดเร็วจนทุกคนตกตะลึง

NO COMMENTS

Leave a Reply